Robert@empab.se

070-764 74 74  |  öppettider 07.00 - 16.00Eskilstuna Mur & Puts AB grundades år 2009 och är ett företag som erbjuder allt inom mur- och putsarbeten runt

om i hela Mälardalen och Stockholmsområdet.


Med vår specifikt framtagna kvalitéts- och miljöplan är vi ett företag för tramtiden, och vi slutar aldrig att vilja utvecklas och bli ännu bättre, för att på så vis kunna bemöta våra beställares krav på kunskap och kvalité.


Vi är ett ständigt växande företag och förra året hamnade vi med på listan över årets Gasellföretag i Sörmlandsregionen, samt skrev ramavtal med Eskilstuna kommun gällande framtida mur- och putsarbeten inom kommunen.

Eskilstuna Mur & Puts AB © 2016 • Privacy Policy • Terms Of Use

Om oss

- Sedan år 2010 har EMP AB varit medlem i Spef som ständigt arbetar för att höja kompetensen hos sina medlemsföretag i form av utbildningar för både arbetsledning och personal.


- Vi har avklarat Finjas certifieringsutbildning och kvalitétssäkringsprogram gällande Finjas fasadputssystem och står därmed för att vårt arbete ska utföras med fackmannamässigt hög kvalité enligt Finjas ställda kvalitétskrav.


- Vi har Bas P- och Bas U-utbildning för kunskap och färdighet om att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare, för en säker arbetsmiljö.


- Vi har kollektivavtal med Byggnads och ID06-systemet, båda för en sund och säker byggbransch.